USE POLICY

A jelen felhasználási feltételek („Feltételek”) a Vodafone Magyarország Zrt. által nyújtott Horizon Go szolgáltatás(ok) („Szolgáltatás”) összes felhasználójára vonatkoznak („Előfizető”).

További meghatározások:

 • „Tartalom” - jelenti a digitális kábeltelevízió és a Horizon Go szolgáltatás tartalmát, ideértve az abban foglalt audiovizuális vagy más természetű anyagokat (beleértve, de nem kizárólagosan az információkat), amelyek a Tartalomszolgáltató szerkesztői felelősségi körébe tartoznak.
 • „Tartalomszolgáltató” - jelenti azon harmadik felet/feleket, akik a tartalmat elérhetővé teszik és biztosítják.
 • „Végfelhasználó” - jelenti a Társaság minden ügyfelét, aki végső felhasználója a Szolgáltatásnak vagy a Tartalomnak, és az „Ön” és az „Önöké” kifejezéseket ennek megfelelően kell alkalmazni.

Jelen Feltételek átmenetileg a www.upc.hu, majd a későbbiekben a www.vodafone.hu címen megtalálható Általános Szerződési Feltételeinkkel (ÁSZF), a www.horizon.tv és a www.upc.hu és/vagy www.vodafone.hu címeken megtalálható Adatvédelmi Szabályzatunkkal, valamint a Szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételekkel együttesen érvényes. A jelen Feltételek változtatásának jogát fenntartjuk.

A Szolgáltatásban szerepelhetnek más társaságok és az általuk kínált szolgáltatások honlapjaira mutató linkek; e társaságok saját adatvédelmi szabályzattal vagy felhasználási feltételekkel rendelkezhetnek. Javasoljuk, hogy tanulmányozza az ilyen külső felek adatvédelmi és felhasználási szabályzatait is. Nem tartozunk felelősséggel az ilyen külső felek adatvédelmi vagy kereskedelmi gyakorlatáért és a külső felek szolgáltatásainak tartalmáért.

Ha a jelen Feltételekben foglaltakkal nem ért egyet vagy azokat nem tudja betartani, kérjük, a Szolgáltatást ne telepítse és/vagy használja! A Szolgáltatás használata egyben a jelen Feltételek elfogadását is jelenti.

A Szolgáltatás leírása

A Horizon Go egy online adatfolyam alapú, úgynevezett HTTP Live online-streaming (HLS) szolgáltatás, amely segítségével a Szolgáltató digitális kábeltelevízió alapszolgáltatásainak Előfizetői/felhasználói, az arra alkalmas internetes megjelenítő eszközökön az adott hálózati és technológiai feltételek teljesülése mellett használhatják a digitális kábeltelevíziós csatornakínálatában elérhető dedikált tartalmakat.

A Szolgáltatás meglévő digitális kábeltelevízió alapszolgáltatási csomag/előfizetés mellett érhető el.

A szolgáltatás által nyújtott kép- és hangminőség egy névleges eredmény, amely egy adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének/erőforrásának/ szoftverkörnyezetének, illetve az internetes hálózat aktuális leterheltségének függvénye. A Horizon Go zavartalan működéséért és minőségbeli megfelelőségéért a Vodafone Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget.

Az Európai Parlament és a Tanács online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló 2017/1128 (EU) Rendelete (2017. június 14.) értelmében, azon előfizetők, akiknek a lakóhelyük szerinti tagállama a Rendelet szerint ellenőrzött, amíg egy a lakóhelyüktől eltérő tagállamban tartózkodnak, ugyanolyan módon férhetnek hozzá  és használhatják fel azokat az online tartalmakat, amelyek a lakóhelyük szerinti tagállamban elérhetők számukra.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás minősége eltér az egyes EU tagállamokban attól a minőségtől, amely az előfizető lakóhelye szerinti tagállamban hozzáférhető és alkalmazható. A Horizon Go szolgáltatás igénybevétele esetén a lakóhely szerinti tagállam ellenőrzését a Szolgáltató a szolgáltatási és számlázási címmel ellenőrzi.

A Horizon Go az alábbi eszközökön érhető el:

 • Android OS mobiltelefon vagy táblagép (Android 4.03. vagy újabb szoftververzió - 3” feletti mobiltelefon kijelző, illetve 7” feletti tablet kijelző).
 • Apple iOS mobiltelefon, iPod Touch vagy iPad táblagép (iOS6 vagy újabb szoftververzió).
 • Személyi számítógépen (Microsoft vagy Mac operációs rendszer – böngésző típusa: Internet Explorer 10.0 vagy újabb verzió, Microsoft Edge nem támogatott, Firefox 18.0 vagy újabb verzió; Safari 7.0 vagy újabb verzió – a szolgáltatás futtatásához Microsoft® Silverlight® plug-in telepítése szükséges) – bővebb technikai feltételek és információk elérhetők a www.horizon.tv vagy a www.upc.hu és a későbbiekben a www.vodafone.hu weboldalon.

A Horizon Go nem támogatott az Apple TV és az Android TV készülékeken.

A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás hozzáférésekor Ön minden egyes alkalommal vállalja és tudomásul veszi a következőket:

A Szolgáltatást tartalomszolgáltató partnereinkkel („Tartalomszolgáltatók”) és egyéb harmadik felekkel együttműködésben kínáljuk. A Szolgáltatást „as is” és „as available” módon („úgy, ahogy van/úgy ahogyan elérhető”) alapon nyújtjuk; a szolgáltatásminőségért és rendelkezésre állásért semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget/ garanciát. A Szolgáltatásra nem alkalmazandók a magyarországi elektronikus hírközlési szabályok és a vezetékes műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés egyes rendelkezései.

A Szolgáltatást kizárólag a Szolgáltatóval kötött digitális kábeltelevíziós termékek nyújtására érvényes előfizetés birtokában veheti igénybe. E szerződés megszűnésével a Szolgáltatás is automatikusan megszűnik.

A Szolgáltatást kizárólag a jelen Feltételekben és bármely vonatkozó jogszabályi rendelkezésben megengedett célokra lehet használni.

A Szolgáltatást kizárólag személyes, magáncéllal lehet igénybe venni, szigorúan tilos minden üzleti vagy nyilvános célú felhasználás. A Szolgáltatás használatára kizárólag a digitális kábeltelevízió-szolgáltatás előfizetői szerződésében megjelölt Előfizető, vagy a vele egy háztartásban lakó személyek jogosultak.

A Szolgáltatáshoz kizárólag a Szolgáltató által biztosított vonatkozó honlap vagy alkalmazás útján férhet hozzá, más módon nem kísérelheti meg a hozzáférést.

A felhasználó nem folytathat a Szolgáltatást zavaró vagy akadályozó tevékenységet.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáshoz kizárólag műszakilag megfelelő, a Szolgáltatás megjelenítéséhez megfelelően kompatibilis, folyamatos vezetékes vagy vezeték nélküli szélessávú internetkapcsolattal rendelkező eszközökkel férhet hozzá.

Az Európai Parlament és a Tanács online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló 2017/1128 (EU) Rendelete (2017. június 14.) értelmében, azon előfizetők, akiknek a lakóhelyük szerinti tagállama a Rendelet szerint ellenőrzött, amíg egy a lakóhelyüktől eltérő tagállamban tartózkodnak, ugyanolyan módon férhetnek hozzá  és használhatják fel azokat az online tartalmakat, amelyek a lakóhelyük szerinti tagállamban elérhetők számukra. Előfordulhat, hogy a szolgáltatás minősége eltér az egyes EU tagállamokban attól a minőségtől, amely az előfizető lakóhelye szerinti tagállamban hozzáférhető és alkalmazható. Abban az esetben, ha a tartalom megtekintését a Tartalomszolgáltató otthonra korlátozza, ez az előfizető otthonát jelenti. Minden egyéb megtekintés kifejezetten tilos.

A Szolgáltató a Szolgáltatás elérésére egyidejűleg használt eszközök számát korlátozza, illetve megváltoztathatja. A Feltételek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatáshoz való hozzáférést megszüntetni.

A Horizon Go használatához aktív szélessávú internetkapcsolat - mobiltelefon, vagy táblagép esetében mobil adatcsomag vagy egyéb szélessávú internetelérés - szükséges. Az akadálymentes működéséhez zavartalan és folyamatos internetkapcsolatra van szükség, amelynek minimum letöltési sebessége 0,5 Mbit/s. Javasolt a 10 Mbit/s letöltési sávszélesség használata. A Horizon Go használata adatforgalom generálásával jár együtt (hozzávetőlegesen generált adatforgalmi ráta: 10MB/min). Ebből kifolyólag egyes internetszolgáltatások esetében felmerülhetnek adat túlforgalmazásra vonatkozó többletköltségek.

Korlátozások:

Ön nem teheti a következőket és harmadik feleknek nem segédkezhet az alábbiakban: Szigorúan tilos és törvénybeütköző:

 • a Szolgáltatás bármilyen másolása, sokszorosítása, továbbítása, módosítása, megváltoztatása, visszafejtése, emulálása, visszafordítása vagy szétbontása, a Szolgáltatásból származékos mű létrehozása;
 • a Szolgáltatás, vagy bármely részének olyan eszköz vagy szoftvertermék létrehozásában történő felhasználása, amely bármilyen jellegű szoftveres alkalmazások létrehozására használható;
 • a Szolgáltatás egészének vagy bármely részének bérletbe, haszonkölcsönbe, kölcsönbe adása, a nyilvánosság rendelkezésére bocsátása, értékesítése vagy forgalmazása;
 • a Szolgáltatás manipulálása vagy a Vodafone Magyarország Zrt. által és/vagy a Tartalomszolgáltatóin által a Szolgáltatás révén elérhető bármely Tartalom védelme érdekében alkalmazott technológia megkerülése; · a Szolgáltatásra vonatkozó területi korlátozások megkerülése;
 • megtévesztéssel, hamis adatok megadásával, vagy egyéb, nem jogszerű módon felhasználói ügyfélfiók létrehozása;
 • a Szolgáltatás jelen Feltételeket sértő igénybevétele.

Tartalom

 1. A Szolgáltatás révén rendelkezésre bocsátott összes tartalom - korlátozás nélkül, ideértve a Szolgáltatás felépítését, kinézetét és megjelenését, a filmeket, tv-műsorokat, képeket, zenét, szöveget és egyéb anyagokat (a továbbiakban: „Tartalom”) - a Szolgáltató vagy a tartalomszolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltatáshoz fűződő minden jog, jogcím és tulajdonjog a Szolgáltatójé ill. a tartalomszolgáltatóké marad. A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogra Önnek használati engedélyt adunk, azokat nem ruházzuk át Önre, Ön kizárólag a jelen Feltételeknek megfelelő használatra jogosult.
 2. A szolgáltatás olyan biztonsági autentikációkat tartalmaz, amelynek háttér technológiája védi a digitális tartalmakat. A felhasználók a szolgáltatás használata során arra kötelezik magukat, hogy a szolgáltatást kizárólag a kapcsolódó feltételek szerint használják. Az eltérő használat a kapcsolódó jogi és felhasználási nyilatkozatok szerint meghatározott felelősséget, továbbá polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.
 3. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön számára sértő, tisztességtelen vagy kifogásolható tartalom kerülhet Ön elé, és e tekintetben vállalja, hogy a Szolgáltatást saját kockázatára veszi igénybe.
 4. Az előfizető által használt digitális kábeltévé alapszolgáltatáson, illetve a kapcsolódó prémium kiegészítő szolgáltatásokon (előfizető által) kezdeményezett módosítások a Horizon Go működésére is arányosan kihathatnak.
 5. A Szolgáltatás által nyújtott Tartalmak nyilvános helyszínen történő sugárzása nem engedélyezett.

Lineáris televíziós (LTV) tartalmak

A Horizon Go szolgáltatással a Szolgáltató digitális kábeltelevíziós kínálatában található, egyedi előfizetésre szabott dedikált tartalmak érhetők el. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön otthoni digitális kábeltelevíziós előfizetéssel rendelkezik, úgy Ön a Horizon Go szolgáltatással közel azonos televíziós tartalmakat érhet el online csatlakoztatott eszközein. A két különböző platformon nyújtott csatornakínálat azonban nem teljesen megegyező. Ez azért lehetséges, mert az egyes tartalom megjelenítéshez fűződő jogok kizárólagosan az Ön otthonához kötöttek. (Egyes lineáris csatornák, illetve televíziós tartalmak kizárólag otthoni megtekintésre korlátozottak.)

Video On Demand (VOD) és Channel On Demand (COD) tartalmak

A Video On Demand (VOD) és Channel On Demand (COD) tartalmak közé sorolhatók a Videotárban elérhető havidíjas, illetve díjmentes filmek/sorozatok/műsorok (mint pl. a korábbiakban MyPrime, a továbbiakban Videóklub nevű szolgáltatás kínálata, vagy a különböző tartalomszolgáltatók által nyújtott visszatekinthető TV-TÁR tartalmak). A Horizon Go platformon elérhető VOD/COD tartalmak (a kiosztott jogosultságok függvényében) az otthoni digitális kábeltelevíziós platformtól eltérőek lehetnek.

A Horizon Go szolgáltatással elérhető Video On Demand (VOD) és Channel On Demand (COD) csomagok és tartalmak listáját megtekintheti a www.horizon.tv weboldalon.

A Horizon Go szolgáltatáson keresztül nem elérhetők az ún. Tranzakcionális (eseti egyenkénti vásárlással elérhető) Video On Demand (T-VOD) tartalmak.

Műsorvisszanéző (ReplayTV) tartalmak

A Szolgáltatással az Előfizető által használt, és a digitális kábeltelevízió alapszolgáltatási szerződésben foglalt lineáris csatornák által korábban már lejátszott (visszanézhetőségi jogosultsággal rendelkező) tartalmak érhetők el, meghatározott időtartamra visszamenőleg. (Részletes csatornakiosztás a www.upc.hu, majd a későbbiekben a www.vodafone.hu webcímen, illetve az Ügyfélszolgálati pontokon érhető el.)

A Műsorvisszanéző nem előre programozható; a lineáris tartalmak automatikusan rögzítésre kerülnek a Szolgáltató szerverein, így azok az előfizető számára közvetetten érhetők el. A Műsorvisszanéző szolgáltatással elérhető tartalmak hardveres eszközön történő tárolása nem lehetséges (például: digitális műsorrögzítő funkcióval, ill. külső USB-s tárolóeszközre nem rögzíthetők).

A lineáris csatorna-, illetve Video On Demand (VOD) és Channel On Demand (COD), továbbá Műsorvisszanéző tartalmak (ReplayTV) változásának jogát a Szolgáltató minden esetben fenntartja. A csatornakiosztások és a VOD/COD/ReplayTV kezelésével kapcsolatos jogi kötelezettségek és feltételek kizárólag a digitális kábeltelevíziós alapszolgáltatások és a kapcsolódó prémium kiegészítő (tematikus) szolgáltatások esetében értelmezendők. A Horizon Go egy digitális kábeltelevíziós alapszolgáltatáshoz kapcsolt - de technikailag eltérő - kiegészítő műsorterjesztési platform, amelyre nem vonatkoznak a csatornakezelésekkel kapcsolatos (a Szolgáltató által) általánosan alkalmazott, törvényileg előírt jogi és bejelentési kötelezettségek, illetve szabályozások. (Alapvető átviteli platformnak digitális kábelhálózatunkat tekintjük.) A Horizon Go szolgáltatás működésének megváltoztatása, esetleges szüneteltetése, vagy megszüntetése nem tartozik az előfizető számára negatív hatást keltő aktivitások közé, mivel a szolgáltatás nem kizárólagos alapszolgáltatás.

Az előfizető által használt digitális kábeltévé alapszolgáltatáson, illetve a kapcsolódó prémium kiegészítő szolgáltatásokon (előfizető által) kezdeményezett módosítások (beleértve a Video On Demand előfizetéseket is, illetve Channel On Demand tartalmakat) a Horizon Go szolgáltatás és/vagy a Műsorvisszanéző működésére arányosan is kihathatnak. Az alapszolgáltatásra, illetve a kapcsolódó prémium kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó módosítási igények a Horizon Go szolgáltatás esetében a bejelentést követő 72 órán belül kerülnek módosításra. Digitális kábeltelevízió “saját beüzemelése” esetén a Horizon Go szolgáltatás a Horizon HD Mediabox, illetve SD/ HD Mediabox, vagy a Mediacard eszköz aktiválását követő 72 órán belül lesz elérhető.

A szolgáltatáscsomagokban foglalt online rádiók a Horizon Go szolgáltatással nem érhetők el.

Kiegészítő digitális prémiumcsomagok esetében a Műsorvisszanéző, illetve a Videotár - Video On Demand (VOD) és a Channel On Demand (COD) alapú szolgáltatások, illetve az egyes prémiumcsomagokban foglalt tematikus csatornák közül csak a Horizon Go tartalomszolgáltatására dedikált csatornák érhetők el.

A Horizon Go szolgáltatáson keresztül közvetített audiovizuális műsorszámok és filmalkotások nyilvános sugárzása, vagy egyéb módon történő nyilvános közvetítése a műsorforgalmazó előzetes engedélye nélkül nem engedélyezett.

A Horizon Go-n elérhető MyPrime (a későbbekben Videóklub) és TV-Tár tartalmak megtekinthetősége - egyes esetben - digitális kábeltelevízió alapcsomaghoz társított prémium előfizetés meglétéhez kötött. Amennyiben az Ön lakóterületén Mediabox útján nem elérhető a MyPrime (a későbbiekben Videóklub) és a TV-Tár szolgáltatásunk, azon esetben Ön csak az ingyenesen elérhető tartalmakat tudja megtekinteni. Az előfizetés frissítése ezen esetben nem lehetséges.

A Horizon Go-n listázott tartalmak kizárólag a bejelentkezést követően az előfizetői csomag(ok) és annak kiegé- szítőire jellemző megtekintési jogosultságok alapján érhetők el.

A Műsorvisszanéző funkció Horizon Go hozzáférési felületen/felületeken keresztül, médiaeszköz oldali korlátozások nélkül minden digitális kábeltelevízió-előfizető számára elérhető (beleértve a Mediacarddal és/vagy SD Mediaboxszal rendelkező előfizetőket is); függetlenül attól, hogy az előfizetői szerződésben foglalt szolgáltatási területen és vezeték oldali hálózaton elérhető-e a Műsorvisszanéző funkció, vagy sem.)

Szolgáltatás frissítése

A Szolgáltatás frissítésének célja a Szolgáltatás javítása, fokozása és továbbfejlesztése, az Ön tájékoztatása olyan új szolgáltatásokról, mint pl. új Tartalom és funkciók, amellyel kiegészítheti Szolgáltatását. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevételének részeként e frissítéseket fogadja, és tudomásul veszi, hogy a frissítések megvalósítása a Szolgáltatás elérhetőségét érintheti.

Személyes adatok és adatvédelem

A Szolgáltatás elérése révén Ön tudomásul veszi, hogy személyes adatait a Szolgáltató honlapján megtalálható Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük. A Szolgáltatás elérése révén Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáson belüli historikus műsornézési adatait nyilvántarthatjuk, illetve felhasználhatjuk. E műsornézési adatokat kizárólag az Ön szórakoztatásának optimalizálására használjuk: a felnőtt tartalmakat nem követjük, azok az ajánlókban nem szerepelnek. Adatait harmadik feleknek nem értékesítjük. Az adatvédelemre és személyes adatainak felhasználására vonatkozó részletes tájékoztatást a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában talál.

Horizon Go szolgáltatás igénybevétele esetén a lakóhely szerinti tagállam ellenőrzését a Szolgáltató a szolgáltatási és számlázási címmel ellenőrzi.

Ügyfélfiók és biztonság

Az Ön felhasználónevének és jelszavának titokban tartásáért Ön tartozik felelősséggel. Amennyiben ügyfélfiókjának bármely engedély nélküli használatáról szerez tudomást, köteles haladéktalanul értesíteni bennünket elérhetőségeink valamelyikén. Elérhetőségeink listáját a www.vodafone.hu internetes honlapunkon keresztül érheti el.

Elérhetőség

A jelen Feltételekre vonatkozó bármilyen észrevételével vagy kérdésével kapcsolatban az Ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségeit megtalálja a www.vodafone.hu honlapon.