PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY HORIZON GO SPOLEČNOSTI VODAFONE CZECH REPUBLIC, A.S..

 

Horizon Go je doplňková služba ke službě digitální kabelové televize, prostřednictvím které Vám zpřístupňujeme vysílání televizních programů, jejichž seznam naleznete na webových stránkách www.horizon.tv/cs_cz, na různých elektronických zařízeních (PC, notebook, tablet, smartphone).

Tyto podmínky poskytování služby Horizon Go (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti uživatelů služby Horizon Go (dále také „Služba“) poskytované společností Vodafone Czech Rebublic, a.s. (dále jen „Vodafone“).

Než začnete službu Horizon Go užívat, seznamte se, prosím, s těmito Podmínkami spolu s příslušnými Všeobecnými podmínkami poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic (dále jen „Všeobecné podmínky“) a  Zásadami ochrany soukromí, které naleznete na stránkách www.vodafone.cz a www.horizon.tv/cs_cz. Vezměte, prosím, na vědomí, že Všeobecné podmínky a Zásady ochrany soukromí se vztahují i na službu Horizon Go. V případě porušení ustanovení uvedených v Podmínkách jsme oprávněni uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách, Všeobecných podmínkách a/nebo příslušných právních předpisech.

Každým přístupem ke službě Horizon Go potvrzujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni službu Horizon Go užívat.

 

I.          Užívání služby Horizon Go

 

1. Kdy můžete službu Horizon Go užívat

Službu Horizon Go můžete užívat, jestliže jste s námi uzavřeli smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“), na základě které Vám poskytujeme službu digitální kabelové televize. Horizon Go si můžete objednat jako doplňkovou službu ke všem tarifům digitální kabelové televize, s výjimkou Digi Mini. Aby Vám Služba fungovala, doporučujeme Vám mít internetové připojení alespoň 500 kbps.

 

2. Jak službu Horizon Go aktivovat

Pro aktivaci služby se musíte nejprve registrovat na našich webových stránkách www.upc.cz do aplikace Moje UPC. Po přihlášení do Moje UPC stačí kliknout na záložku Horizon Go a budete přesměrování na stránky www.horizon.tv/cs_cz. K tomu, abyste mohli začít službu Horizon Go užívat, musíte zadat své přihlašovací údaje i na těchto stránkách (pro přihlášení použijte stejné přihlašovací údaje jako do Moje UPC). Vyjádřením souhlasu s Podmínkami aktivujete službu Horizon Go.

Po registraci do Moje UPC si Službu Horizon Go můžete aktivovat v tabletu nebo telefonu s operačním systémem Android nebo iOS. Stačí si v Appstoru daného operačního systému (Apple store, Obchod Play, Google Play) stáhnout aplikaci Horizon Go. Po instalaci aplikace zadejte přihlašovací údaje totožné s údaji pro přihlášení do Moje UPC. Vyjádřením souhlasu s Podmínkami aktivujete službu Horizon Go ve Vašem tabletu nebo telefonu.

 

3. Kde můžete službu Horizon Go používat

Služba Horizon Go je dostupná na území České republiky a v členských státech EU. Službu Horizon Go můžete užívat maximálně na 3 zařízeních současně. Pokud tento limit překročíte, můžeme Vám přístup ke Službě odepřít.

 

4. Jak Vám službu Horizon Go poskytujeme

V rámci služby Horizon Go Vám zpřístupňujeme vybrané televizní programy nebo jednotlivé pořady. Vezměte, prosím, na vědomí, že rozsah nabídky televizních programů či pořadů se v rámci služby Horizon Go může v čase měnit a nemusí se v celém rozsahu shodovat s nabídkou televizních programů určenou pro sledování na televizním přijímači. Společnost Vodafone Vám neposkytuje záruku ohledně kvality a dostupnosti služby Horizon Go v síti Internet. Zajištění připojení k síti internet není součástí služby Horizon Go. Za Vaše hardwarové a softwarové vybavení neodpovídáme.

 

5. Na jak dlouho Vám službu Horizon Go poskytujeme

Službu Horizon Go Vám poskytujeme na dobu neurčitou. Službu Horizon Go můžete ukončit:

a) samostatně výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou; výpovědní doba začne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce poté, co nám doručíte Vaši výpověď;

b) ukončením služby digitální kabelové televize v souladu s Všeobecnými podmínkami;

c) ukončením Smlouvy, na základě které Vám poskytujeme služby elektronických komunikací, v souladu s Všeobecnými podmínkami.

 

6. Cena

Služba Horizon Go je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku služeb společnosti Vodafone, který je dostupný na našich webových stránkách.

 

7. Jak můžete službu Horizon Go užívat

Službu Horizon Go můžete užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy. Službu Horizon Go jste oprávněni užívat pouze pro svou osobní nebo vnitřní potřebu. Jakékoliv užívání komerční nebo veřejné povahy je zakázáno. Službu Horizon Go můžete užívat pouze prostřednictvím zařízení, která jsou z technologického hlediska vhodná a kompatibilní pro zobrazení této Služby a která jsou připojena k síti internet pomocí trvalého drátového nebo bezdrátového širokopásmového připojení. Pokud dojde k porušení Podmínek, můžeme Vám zamezit přístup ke Službě nebo uplatnit další opatření uvedená ve Všeobecných podmínkách nebo příslušných právních předpisech.

 

8. Pravidla pro užívání služby Horizon Go

Při užívání služby Horizon Go nejste oprávněni:

a.       provozovat činnost, kterou by mohlo dojít k jakémukoliv zásahu nebo narušení Služby;

b.      kopírovat, upravovat, dekompilovat Službu nebo její obsah, vytvářet napodobeniny nebo odvozeniny;

c.       používat Službu nebo její část k vytváření jakéhokoli nástroje nebo softwarového produktu, který je možno použít k vytváření softwarových aplikací jakékoli povahy;

d.      pronajímat, zapůjčovat, poskytovat nebo zpřístupňovat veřejnosti, prodávat nebo distribuovat Službu jako celek nebo její část;

e.      manipulovat se Službou nebo obcházet jakoukoli technologii používanou námi nebo našimi Poskytovateli obsahu za účelem ochrany obsahu dostupného prostřednictvím Služby;

f.        obcházet územní omezení vztahující se na Službu;

g.       vytvářet uživatelské účty podvodným způsobem;

h.      používat Službu způsobem porušujícím tyto Podmínky.

 

II.        Aktualizace služby Horizon Go

Aktualizace služby Horizon Go pro Vás provádíme s cílem zlepšovat a rozšiřovat Službu. Vezměte, prosím, na vědomí, že implementace takových aktualizací může ovlivnit dostupnost Služby.

 

III.      Služby třetích stran

Služba Horizon Go může obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností (dále jen „třetí strany“) a na jimi nabízené služby. Třetí strany mohou mít vlastní podmínky poskytování služeb, doporučujeme Vám proto seznámit se i s jejich podmínkami. Za jednání nebo obsah produktů a služeb třetích stran neodpovídáme.

 

IV.      Ochrana soukromí a osobních údajů

Přístupem ke službě Horizon Go vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se Zásadami ochrany soukromí, jež jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz a www.horizon.tv/cs_cz.

Služba Horizon GO vám nabízí personalizovaná doporučení, která vám umožní plně využít funkce a vlastnosti této služby. Pokud jste uživatelem pouze služby Horizon Go, požádáme vás o povolení sbírat informace o vašich preferencích sledování při první registraci do služby Horizon GO, abychom dále mohli provádět personalizovaná doporučení obsahu, který pravděpodobně oceníte, nebo vám zašleme speciální nabídky, které by vás mohly zajímat.

Pokud jste však také uživatelem Set-top-boxu, vaše nastavení ochrany osobních údajů pro doporučení ve službě HorizonGO se bude řídit nastavením, které máte ve svém set-top-boxu. To znamená, že pokud jste si vybrali personalizované doporučení v nastavení set-top-boxu, vaše doporučení obsahu bude také založeno na vašich preferencích prohlížení HorizonGo. Když změníte nastavení pro doporučení v nabídce set-top-boxu, změníte je tak i pro HorizonGO.

V.        Uživatelský účet a zabezpečení

Za zachovávání důvěrnosti Vašeho uživatelského jména a hesla odpovídáte Vy. Pokud se dozvíte o neoprávněném užití Vašeho účtu, neprodleně kontaktujte naše Klientské centrum.

 

VI.      Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně Podmínek, obraťte se na naše Klientské centrum, kontaktní údaje naleznete ve Všeobecných podmínkách či na našich webových stránkách.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (dále jen „Nařízení“) uživatelé, jejichž členský stát bydliště byl ověřen v souladu s tímto Nařízením, mají možnost přistupovat ke Službě a využívat ji, pokud jsou dočasně přítomni v jiném členském státě EU, než je jejich členský stát bydliště, stejným způsobem jako v členském státě bydliště. Kvalita poskytované Služby v jiných členských státech EU se může lišit od kvality poskytované Služby v domovském členském státě účastníka.