ADATVÉDELEM

Felhasználói adatvédelmi szabályzat

Ügyelünk adatai biztonságára

A Vodafone Magyarország Zrt. elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett. Szándékunk, hogy Ön biztosan tudja: személyes adatait gondosan, a ránk vonatkozó adatvédelmi  és jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően kezeljük. Jelen adatvédelmi szabályzat („Szabályzat”) ismerteti, hogy szolgáltatásaink közvetítése során hogyan jutunk az Ön személyes adataihoz, és hogy azokat hogyan kezeljük. Jelen Szabályzat az irányadó az Ön által megadott személyes adatok Vodafone Magyarország Zrt. általi kezelésére, a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti értesítés, vagy beleegyezés függvényében.

Jelen Szabályzat a Vodafone Magyarország Zrt. összes ügyfelére és leány- illetve tagvállalatára vonatkozik és a mindenkor hatályos, az ÁSZF részét képező Adatkezelési tájékoztatóval együtt érvényes; ellentmondás esetén az utóbbi dokumentum rendelkezései az irányadóak. Vonatkozik továbbá a honlapjainkat felkereső látogatókra, akik nem kizárólag a Vodafone Magyarország Zrt. ügyfelei.

Jelen Szabályzat általános szerződéses feltételeinkkel, valamint az Ön által megrendelt termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó egyéb feltételekkel együtt olvasandó és értelmezendő. Jelen Szabályzat változtatásának jogát fenntartjuk. Ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze honlapjainkon a Szabályzat esetleges változásait.

Termékeink, és/vagy szolgáltatásaink vonatkozásában szerepelhetnek más társaságok és az általuk kínált szolgáltatások honlapjaira mutató linkek; e társaságok saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezhetnek. Ezért javasoljuk, hogy tanulmányozza az érintett külső felek adatvédelmi szabályait. A Vodafone Magyarország Zrt. nem tartozik felelősséggel az érintett külső felek adatvédelmi gyakorlatáért és a külső felek termékeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért.

Mit értünk „személyes adat” alatt?

A magas szintű adatvédelem alkalmazását szem előtt tartva, tág szemlélettel értelmezzük a személyes adat fogalmát, amely meghatározásunk szerint a természetes személyekhez, pl. munkavállalókhoz vagy fogyasztókhoz kapcsolódó adat: korlátozás nélkül ideértve a nevet, lakcímet, születési időt és számlázási nyilvántartásokat. Ügyfeleink esetében, amennyiben az adott környezet így kívánja, a személyes adat körébe tartoznak még a forgalmi adatok, fellelhetőségi adatok, IP-címek,  internet-használati adatok és a mediabox használati adatok.

Milyen Személyes Adatokat gyűjtünk?

Szolgáltatásaink és termékeink jellegének megfelelően - vonatkozó esetben értesítés vagy beleegyezés függvényében - a következő személyes adatokat gyűjthetjük:

 • Kapcsolattartási adatok: ezek az Ön azonosítását vagy megkeresését lehetővé tévő adatok. Ide tartozik a név, a cím, a telefonszám, az e-mail cím, a felhasználónevek és jelszavak, születési időpontok, nem, nyelvi preferenciák, kézbesítési adatok, valamint az Öntől közvetlenül kapott egyéb kapcsolattartási adatok.
 • Ügyfélfiók-információ: ezeket Ön adja meg szolgáltatásunk lehetővé tétele érdekében, pl. bankszámla-adatok, számlázási cím, valamint azok az információk, amiket pályázatra nevezéskor, illetve termék- vagy szolgáltatási információ kérésekor ad meg nekünk.
 • Szolgáltatási adatok: ezekre az adatokra abban az esetben van szükségünk, amennyiben szolgáltatást biztosítunk Önnek, pl. a mediabox modellszáma és szolgáltatási száma, az eszközökön futtatott szoftver verziószáma, smartkártya azonosítója, IP/MAC cím, illetve a szolgáltatási csomag szintje.
 • Általános használati információ: ezek az adatok termékeink és szolgáltatásaink használata során keletkeznek, például amikor hálózatunkból telefonhívást indít, az internetet vagy honlapjainkat használja, televízió műsort néz, szolgáltatást vesz igénybe, vagy a TV-menüket, pl. a TV-műsort böngészi.
 • Egyéb személyes adatok: ezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyilvánosan elérhető forrásokból vagy hitelképesség-ellenőrző szolgáltatóktól szerezhetjük be. Személyes adatot gyűjthetünk továbbá másokról, ha Ön ilyen adatot szolgáltat, ha például valamely termékünket valaki másnak szerzi be, például: ajándékba.

Horizon Go felhasználók esetén:

 • Otthoni tartalom-információ: ez az Ön otthonában található kompatibilis eszközökön tárolt video-, zene- és fotófájlok indexe. Otthoni tartalom-információkat kizárólag abban az esetben láthatunk, amennyiben otthoni hálózatát nyíltként kezeli. Az Ön kifejezett előzetes beleegyezése nélkül nem gyűjtünk otthoni tartalom-információt, a beleegyezést bármikor visszavonhatja.

Milyen célra használjuk a személyes adatokat?

Kizárólag szolgáltatásaink, és termékeink jellegére való tekintettel gyűjtünk adatokat. Fontos számunkra, hogy termékeink és szolgáltatásaink egyszerűek, személyesek és megbízhatóak legyenek. Folyamatosan kutatjuk annak lehetőségét, hogyan javíthatnánk szolgáltatásainkat és termékeinket; hogyan hozhatnánk azokat a lehető legközelebb az Ön igényeihez. Ezért - vonatkozó esetben értesítés, vagy beleegyezés függvényében - a következő célokra gyűjthetünk Személyes Adatokat:

 • Termékeink és szolgáltatásaink nyújtása: A kapcsolattartási adatokat, számlainformációt és a szolgáltatási adatokat termékeink és szolgáltatásaink létrehozása és fenntartása, adminisztratív folyamataink, valamint a versenyek és pályázatok bonyolítása céljára használjuk fel. E tevékenységünk körébe tartozik a céltartalék-képzés, a műszaki támogatás, a hardver és a szoftver frissítése, a számlázás, az előfizetési és egyéb díjak beszedése, és a hitelképesség ellenőrzése.
 • Termékeink és szolgáltatásaink javítása: Az általános használati információkat a fejlesztendő területek kijelölése érdekében vesszük igénybe. Emellett piackutatást is végezhetünk meglévő szolgáltatásaink javítása, illetve új termékek ügyfeleink igényeinek megfelelő fejlesztése érdekében.
 • Új termékek és szolgáltatások bemutatása: Megkereshetjük Önt az Ön érdeklődésére számot tartó termékeink és szolgáltatásaink bővülő jellemzőivel, vagy akcióinkkal kapcsolatban, amennyiben Ön ahhoz hozzájárult. 
 • Kereskedelmi partnereink termékeinek és szolgáltatásainak elérhetővé tétele: Termékeink és szolgáltatásaink igénybevétele során időről-időre különleges ajánlatokat mutathatunk be Önnek a televízióban vagy online, melyek alapján partnereink igénybe vehetik az Ön személyes adatait, ilyenek lehetnek pl. hirdetők, promóció szervezők, alkalmazás-szolgáltatók vagy alkalmazásboltok (együttesen: „Kereskedelmi Partnerek”). Amennyiben valamelyik ajánlattal élni kíván vagy ügyletbe kezd, az Ön megfelelő személyes adatait összegyűjtjük és eljuttatjuk a promóciót vagy ügyletet támogató Kereskedelmi partnerhez. Ezeket az információkat a Vodafone Magyarország Zrt. kizárólag az Ön vonatkoztatott ajánlatára adott megerősítő válaszát követően gyűjti és adja tovább. Kérésének teljesítésén kívül Kereskedelmi partnereink egyéb, az Ön érdeklődésére számot tartó információ küldésére is használhatják az Ön személyes adatait. A személyes adatok Kereskedelmi partnerek általi felhasználására a Kereskedelmi partnerek egyedi adatvédelmi szabályzata az irányadó; amennyiben bármilyen kérdése lenne arról, hogyan használhatják Kereskedelmi partnereink az Ön személyes adatait, ezeket különállóan meg kell ismernie.
 • Teljesítményünk kezelése: Termékeink és szolgáltatásaink, ügyfélszolgálatunk, karbantartási és üzemeltetési tevékenységünk teljesítményére vonatkozó visszajelzés kérése során is sor kerülhet személyes adatok felhasználására. Amennyiben az alkalmazandó jog lehetővé teszi, a termékeink és szolgáltatásaink elérésével és használatával kapcsolatos információkat a forgalom irányítása, ügyfélmegkeresések vagy a csalások felderítése érdekében is felhasználhatjuk. A jogszabály által megengedett esetekben továbbá képzési, minőségbiztosítási célból, valamint az Ön által tőlünk megrendelt termékek és szolgáltatások részletes adatai rögzítése érdekében figyelemmel kísérhetjük és rögzíthetjük az Önnel folytatott kommunikációt, ezen belül az e-mail üzeneteket és telefonbeszélgetéseket is.
 • Jogi kötelezettségeink teljesítése: Jogszabály előírhatja számunkra a személyes adatok közzétételét, valamely érvényes jogi eljárás feltételeinek teljesítése vagy végrehajtó szervek előírásai alapján. Ilyen közzétételre sor kerülhet az Ön beleegyezése és tudomása, valamint értesítés nélkül, érvényes jogi eljárás feltételeinek megfelelően. Fenntartjuk a jogot, hogy a hatóságok személyes adatokhoz való hozzáférését kifogásoljuk.
 • Egyéb felhasználás: Névtelen, összesített információk segítségével készíthetünk a nézett vagy átugrott tartalomfajták ill. reklámok elemzése, kutatási és egyéb jogos üzleti célból.

Kinek hozhatjuk tudomására a személyes adatokat?

A Vodafone Magyarország Zrt. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Termékeink és szolgáltatásaink teljesítése érdekében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, adott esetben előzetes értesítés vagy beleegyezés mellett, személyes adatot hozhatunk harmadik fél/felek tudomására, ideértve az Európai Unión és Svájcon kívüli országokban található harmadik fél/feleket, ahol az adatvédelmi szabályok eltérnek az EU és Svájc szabályaitól.

Ilyen harmadik fél/felek lehetnek:

 • A Vodafone Csoporton belüli szervezetek. Az Ön személyes adatait, bármely anyavállalat, leányvállalat vagy velünk közös irányítás alatt álló társaság (együttesen: „Társvállalatok”) tudomására hozhatjuk. Ilyen esetekben Társvállalataink számára előírjuk e Szabályzat betartását.
 • A Vodafone Magyarország Zrt. munkavállalói. Az Ön személyes adataihoz hozzáférő munkatársaink számát külön meghatalmazással rendelkező kis csoportra korlátozzuk. E munkatársaink feladataik megfelelő teljesítése érdekében hozzáférhetnek az Ön adatai közül ahhoz, amelyre feltétlenül szükségük van a munkavégzéshez.
 • A Kereskedelmi partnerek: Amikor Ön úgy dönt, él valamelyik az általunk bemutatott, de Kereskedelmi partnerünk által nyújtott különleges ajánlattal vagy ügyletkötési lehetőséggel, adott esetben az adott Kereskedelmi partner tudomására hozhatjuk az Ön személyes adatait.
 • Vállalkozásunkat felvásárló vállalkozás: Ha a Vodafone Magyarország Zrt. társaságot, vagy annak az Ön személyes adatait is magába foglaló vagyonát másik vállalat felvásárolja, a Vodafone Magyarország Zrt. által gyűjtött személyes adatok ennek a felvásárló vállalatnak a birtokába kerülnek, amely átvállalja a jelen Szabályzatban az Ön személyes adataira vonatkozóan ismertetett jogokat és kötelezettségeket.
 • További harmadik fél/felek: Amennyiben az alkalmazandó jog lehetővé teszi, hogy a személyes adatokat megoszthatunk olyan harmadik felekkel, akikben megbízunk, amennyiben az adatok közzétételére termékeink és szolgáltatásaink teljesítéséhez szükség van (pl. ügyfélszolgálat), valamint a Vodafone Magyarország Zrt. által igénybe vett szolgáltatások vagy termékek általunk konkrétan felkért harmadik fél beszállítóival, mely esetben az ilyen harmadik feleknek előírjuk az információk bizalmas és biztonságos, kizárólag az adott termék vagy szolgáltatás részünkre történő teljesítése céljából történő felhasználását. Amennyiben az alkalmazandó jog lehetővé teszi, hitelképességet ellenőrző vagy követeléskezelő szervezetekkel is megoszthatunk személyes adatokat. Előfordulhat, hogy a jogszabály előírja személyes adatok feltárását a hatóságok vagy egyéb harmadik felek előtt.

Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunknál elsődleges szempont az Ön adatainak védelme, ez ügyben kulcsfontosságú lépéseket tettünk. Formálisan kijelöltük a hálózatunk, az infrastrukturális támogatás és információs rendszereink biztonságáért felelős munkatársakat. A személyes adatok védelme érdekében számos műszaki és jogi szabályzatokon alapuló, az Önnek kínált vagy nyújtott szolgáltatás vagy termék függvényében változó megoldásokat valósítottunk meg. Ezek lehetnek többek között: jelszavas védelem, titkosítás, tűzfalak, vírusirtó, behatolás-érzékelés, anomália-érzékelés és munkatársaink hozzáférésének ellenőrzése.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

A személyes adatokat csak az adatgyűjtés céljának megvalósulásához szükséges időszakra őrizhetjük meg, kivéve, ha bármely vonatkozó jogszabály a személyes adatok ennél hosszabb megőrzését konkrétan előírja.

Hogyan lehet fel- és leiratkozni?

Társaságunk telefonos, mobil telefonos, szélessávú internetes és televíziós szolgáltatásokat nyújt. Megkereshetjük Önt az Ön érdeklődésére számot tartó új telefonos, szélessávú internetes vagy televíziós szolgáltatás vagy szolgáltatáscsomag híreivel, amennyiben a marketing célú megkeresésekhez hozzájárult.

Postai és telefonos marketing esetén ügyfélfiókja létrehozásakor úgy állítjuk be az Ön marketing preferenciáit, hogy az azokban szereplő adatokat/lehetőségeket bármikor módosíthassa, illetve megszüntethesse. Amennyiben hozzájárul a marketing célú postai vagy telefonos úton való megkeresésekhez, akkor postai úton vagy telefonon megkereshetjük a szerintünk az Ön érdeklődésére számot tartó termékek vagy szolgáltatások ismertetésével. Postai vagy telefonos marketing preferenciáit bármikor megváltoztathatja, (belföldön) ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a 1270-es telefonszámon, My Vodafone profilbeállításaiban és ügyfélszolgálati irodáinkban.

Az (SMS-t és e-mailt magába foglaló) elektronikus marketing esetében szintén a lemondás lehetőségét felajánlva gyűjtjük az Ön marketing preferenciáit. Felhívjuk a figyelmet, a „hasonló” kifejezés a telefonos, szélessávú internetes, vagy televíziós termékek ill. szolgáltatások bármelyikét vagy ezek kombinációját jelenti. Amennyiben hozzájárul a marketing célú elektronikus úton való megkeresésekhez, SMS-ben vagy e-mailen tájékoztathatjuk termékeinkről és szolgáltatásainkról. Minden alkalommal, amikor elektronikusan küldünk Önnek marketingjellegű közleményt, lehetőséget kap az arról való leiratkozásra/lemondásra. Elektronikus marketing preferenciáit bármikor megváltoztathatja, (belföldön) ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a 1270-es telefonszámon, My Vodafone profilbeállításaiban és ügyfélszolgálati irodáinkban.

Hogyan védjük a személyes adatokat a Horizon Go szolgáltatás esetén?

A Horizon Go szolgáltatás igénybevétele esetén a kapcsolattartási adatok, ügyfélfiók-információk és szolgáltatási adatok mellett általános használati információkat is gyűjtünk, használunk és teszünk közzé, a jelen Szabályzatnak megfelelő módon.

Hogyan kezeljük a „sütik”-et (cookie-k)?

A „sütik” (cookie-k) az Ön internetböngészőjében tárolt kis információcsomagok, amelyek pl. a böngésző típusáról, az operációs rendszerről, a felkeresett honlapokról, a látogatások időpontjáról, a megtekintett tartalomról és reklámokról, valamint egyéb kattintásokról (click-stream) gyűjtenek adatokat.

A sütik segítségével tudjuk honlapjainkat az Ön igényeihez igazítani, jobb, személyre szabottabb szolgáltatást nyújtani, és megjegyezni egyes választási lehetőségeket, hogy ezeket az adatokat ne kelljen újra bevitelezni. A sütik lehetővé teszik továbbá a honlapunkon zajló forgalom azonosítását, ideértve a felkeresett lapokat, a látogatók számát, az elérési útvonalakat.

A honlapon és a Vodafone Magyarország Zrt. hirdetéseit megjelenítő egyéb honlapokon reklámhálózati szolgáltatók igénybe vételével mutathatunk be reklámokat vagy egyéb tartalmat. A reklámhálózati szolgáltatók az Ön számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén elhelyezett sütik, internetes irányjelzők (web-beacons) vagy hasonló technológiák segítségével kínálnak a honlapunkon, valamint az Ön által felkeresett egyéb honlapok böngészési profiljának létrehozása alapján az Ön érdeklődésére szabott reklámokat vagy tartalmat. A reklámhálózati szolgáltatóink által használt sütik, internetes irányjelzők vagy hasonló technológiák alkalmazására e szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatai, nem pedig a Vodafone Magyarország Zrt.  Adatvédelmi Szabályzata az irányadó.

Számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén kézzel ki- és bekapcsolhatja a sütiket. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt konkrét sütik vagy sütifajták fogadására, és az összes süti elutasítására vagy törlésére. Az eljárás böngészőtől függ. E funkciót az Ön konkrét internetböngészőjének használati utasítása ismerteti. A sütik korlátozása vagy elutasítása azonban negatív hatást gyakorolhat több honlap használhatóságára.

Hogyan kezeljük a külső alkalmazásokat?

A Horizon Go szolgáltatás lehetőséget kínál külső, harmadik felek alkalmazásainak elérésére. Ön tudomásul veszi, hogy a Vodafone Magyarország Zrt.  nem vonható felelősségre az Ön által kiválasztott külső alkalmazásokért. Az ilyen külső alkalmazások saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően működnek; kérjük, alaposan olvassa el e szabályzatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy külső alkalmazás használata során csak akkor adjon meg bármilyen személyes vagy önhöz kapcsolható információt (pl. társadalombiztosítási azonosító vagy hitelkártya száma), ha ellenőrizte, hogy az alkalmazás az Ön számára megbízható forrásból származik.

Milyen jogai vannak?

Önnek joga van a nem teljes körű, helytelen, nem rendeltetésszerű vagy elavult személyes adatok törlésére vagy helyesbítésére. Ha úgy véli, a birtokunkban lévő Önre vonatkozó adatok nem teljes körűek, helytelenek, nem rendeltetésszerűek vagy elavultak, kérjük tájékoztasson erről bennünket, hogy a vonatkozó jogi határidőn belül végrehajthassuk a szükséges módosításokat vagy törléseket.

Önnek joga van megtudni, milyen személyes adatait őrizzük, joga van hozzáférni személyes adataihoz és tájékoztatást kapni az adatkezelésről. Amennyiben ezt az alkalmazandó jog lehetővé teszi, az ilyen adatok megadása során felmerülő adminisztrációs költségeket fedező kisebb díjat számíthatunk fel. Joga van továbbá személyes adatainak hordozhatóságát kérni.

Emellett Önnek joga van kérni személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelésének megszüntetését. Ha nem kíván több direkt marketing információt vagy telefonos értékesítési ajánlatot fogadni tőlünk, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy amennyiben valamely marketinglehetőségről lemond vagy személyes adatai kezelésének felfüggesztését/befejezését kéri, előfordulhat, hogy termékeink vagy szolgáltatásaink bizonyos részét többé nem tudja igénybe venni.

Önnek joga van bizonyos esetekben tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, valamint kérheti az adatkezelés korlátozását.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk e Szabályzat vonatkozásában?

Az Ön véleménye számít nekünk, így ha bármilyen kérdése van az adatkezelési tájékoztatónkkal kapcsolatban, akkor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén:

 • ügyfélszolgálatunkat személyesen üzleteinkben
 • DPO-HU@vodafone.com elektronikus címen
 • a Vodafone Központi Ügyfélszolgálatán: - ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City Center)
 • telefonszáma: 1270, amely a Szolgáltató hálózatán belül belföldről díjmentesen hívható; vagy +36 1 288 1270, mely a hívó fél tarifacsomagja szerint számlázódik
 • postacíme: 1476 Budapest, Pf. 350.
 • e-mail címe: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com
 • a Vodafone márkaképviseletein és viszonteladói hálózatában.